Lille lægeattest:                              500 kr

Mellem lægeattest                         750 kr

Stor lægeattest                              1000 kr

Mulighedserklæring                     500 kr

Varighedsattest (kommune)       500 kr

Motorattest under 70 år              450 kr

Motorattest over 70 år                 500 kr

Attest til ophold USA                  1200 kr

(Ved krav om test for tuberkulose  +500 kr)

Ansøgningsskema invalideskilt: 375 kr

Udover ovennævnte findes der et større antal attester og erklæringer.

Nærmere oplysninger om disse fås hos lægerne eller sekretærerne.

………………………………………………………………………………………………